=

[Free Download] Oma Gift – Beautiful God


 

Oma-Gift releases another single, she calls this “Beautiful God”.

About the song:
When praises go up to God Blessings come down. This song carries both vibes and symphony to get you in the mood to dance and praise God.

Stream and download below...

Audio Player

00:00
00:00

DOWNLOAD NOW

 

Lyrics for Beautiful God by Oma-Gift

Intro where are thedancers and praisers in the house are you ready.

Call: Önyé nà emé nmà kà íbú
Res: Jehovah Jireh
Call: Ónyé nà gwó órià kà ibú
Res: Jehovah Rapha
Call: Ónyé nà émé kà íbú
Res: Àgbàkúrú ezúríké
Call: Alpha nà ómégà kà íbú éeh
Res: Alpha nà ómégà kà íbú éeh

Call: Wonder wonder God o
Res: Wonder wonder
Call: Wonder wonder God o
Res: Wonder wonder
Call: Wonder wonder wonder God
Res: Wonder wonder
Call: Wonder wonder wonder wonder God
Res: Wonder wonder
(2x)

Call: Baba you do good o
Res: Baba you do good o
Call: Baba you do good o
Res: Baba you do good o
Cal: Baba you do good o
Res: Baba you do good o
Call: Baba you do good o
Res: Baba you do good o
Call: Beautiful wonderful God
Res: Eeeh eeeh eeeh
Call: Beautiful wonderful God
Res: Eeeh eeeh eeeh
(2x)

Yes ölúwà is involved

Call: Tó óbàléjó
Res: Tó óbàléjó
Call: Tó óbàlejó
Res: Tó óbàléjó
Call: ómà tí jó ólórún ní gbésé
Res: Tó óbàléjó
Call: ómà tí jó ólórún ní gbésé
Res: Tó óbàléjó
(2x)

lead: Kàbíósí ólorúñ mí kàbíósi
Kàbíósí ólorúñ mí kàbíósi
Kíní ñbà fíñ só órí ré
bí ótí pótû ñ làyé mí
Égbérúñ àhún ókó tófú íré
Jésú jésú jésú
Duet: Kíní ñ bà fíñ só órí ré
bí ótí pótû ñ làyé mí
Égbérúñ àhún ókó tófú íré
Jésú jésú jésú

I know who I am

Lead: I am working in authority
Living life without appology
Every thing now done better
For me
My life don better
All: I am working in authority
Living life without appology
Every thing now done better
For me
My life don better

Call: Baba you do good o
Res: Baba you do good o
Call: Baba you do good o
Res: Baba you do good o
Call: Ba ba ba ba ba
Res: Baba you do good o
Call: Baba you do good o
Res: Baba you do good o
Call: Beautiful wonderful God
Res: Eeeh eeeh eeeh
Call: Beautiful wonderful God
Res: Eeeh eeeh eeeh

Call: Baba you do good
Res: Baba you do good o
Call: Baba you do well
Res: Baba you do good o
Call: Baba we hail you
Res: Baba you do good o
Call: Baba you do good o
Res: Baba you do good o
Call: Beautiful wonderful God
Res: Eeeh eeeh eeeh
Call: Beautiful wonderful God
Res: Eeeh eeeh eeeh

Yes now we’re lifting Jesus higher

Call: Ónyé nà émé nmà Ónyé nà émé nmà
Émé kwà là kà ísí émé
Duet: Ónyé nà émé nmà Ónyé nà émé nmà
Nàní gí kàm gà éfé

Call: kà ànyí búlíé jehovah
Res: Élú élú
Call: kà ànyí búlíé jehovah
Res: Élú élú
Call: kà ànyí búlíé jehovah
Res: Élú élú
Call: kà ànyí búlíé jehovah
Res: Élú élú
Call: Lifting Jesus
Res: Higher higher
Call: Lifting Jesus
Res: Higher higher
Call: Lifting Jesus
Res: Higher higher
Call: Lifting him high
Res: higher higher
Call higher higher higher
Res: Higher higher
Call: Higher higher higher higher aaa
Res: higher higher

Now we are gonna sing hallelujah to the most high

Lead: Ha lle lu yah
All: Ha lle lu yah

Now all of my body belongs to Jesus

Lead: my head my shoulder
My knees my toes all of me belongs to Jesus
Res: my head my shoulder
My knees my toes all of me belongs to Jesus

I wanna see those who are dancing for Jesus

Call: Kàbíósí
Res: na you be my God
Call: ígwé
Res: na you be my God
Call: Ubangiji
Res: na you be my God
Call: Alagbada
Res: na you be my God
Call: Chí ká dí bía
Res: na you be my God
Call: Méí chétó ní
Res: na you be my God

Call: Kàbíósí
Res: Óbà gbó gbó àyé
Call: Kàbíósí
Res: Óbà ésé gúñ
Call: Kàbíósí
Res: Óbà gbó gbó àyé
Call: Kàbíósí
Res: Óbà ésé gúñ
(4X)

 

FOR MUSIC PROMOTION CALL/WHAT’S APP 09037857969